De hulpverleningsteams zijn multidisciplinair samengesteld met o.a. psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, … Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en behandelen informatie met respect voor de privacy. Als patiënt kan u ook steeds rekenen op bepaalde rechten die zijn vast gelegd in de wet op de patiëntenrechten.

Daarbovenop zijn er voor minderjarigen nog specifiekere bepalingen vastgelegd.

In alle CGG wordt per gesprek 11 Euro gevraagd. Mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling bij een door de Vlaamse overheid erkende instantie betalen per gesprek 4 euro. Mensen zonder aansluiting bij een mutualiteit kunnen gratis een beroep doen op ons. Indien de maximumfactuur op u van toepassing is, zijn de gesprekken de rest van het lopende jaar eveneens gratis. Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of organisatie.

De openingsuren zijn alle werkdagen tussen 9 en 17 uur - avondconsultaties zijn mogelijk op afspraak.

Aanmeldingen verlopen bij voorkeur telefonisch.

Een CGG is enkel bereikbaar tijdens de kantooruren. Indien u toch dringend hulp nodig hebt buiten deze uren, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts, met tele-onthaal op het nummer 106 of met het crisisinterventiecentrum (CIC). Of klik door naar deze pagina:www.geestelijkgezondvlaanderen.be.