Enkel indien u in één van deze gemeenten woont, kan u zich bij ons aanmelden. Voor een CGG in uw buurt, kan u hier terecht. We werken op verwijzing door een professionele hulpverlener. Indien u niet verwezen bent, raden we u aan contact op te nemen met een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - CAW, uw huisarts, CLB,… Het is uw verwijzer die met ons contact opneemt om u aan te melden.

Wanneer en hoe?

U kan het Knooppunt elke werkdag bereiken:


- via 015/28 74 74 (in juli en augustus : enkel in de voormiddag tussen 9 en 12u)

Een hulpverlener beantwoordt uw oproep. Deze verkent uw vraag om ze bij de juiste hulpverlener te kunnen inplannen voor een telefonische screening. Deze zoekt dan met u naar de best mogelijke oplossing. In eerste instantie wordt gewerkt met de mogelijkheden uit de omgeving van de cliënt met de steun van eerstelijnshulpverleners. Aanvullend worden desgevallend nog andere hulpverleners betrokken die deel uitmaken van de geestelijke gezondheidsnetwerken (Trawant, PANGG 0-18, Emergo of het Psycho Geriatrisch Netwerk). Indien aangewezen wordt ook een behandeling op het CGG De Pont overwogen. Hiervoor is er helaas een wachttijd.

- via knooppunt@cggdepont.be

Dit mailadres is enkel bedoeld om informatie over de werking op te vragen of om een (telefonische) afspraak te maken voor verwijzers. Gelieve geen cliëntgegevens en/of verslagen via mail door te sturen. U kan met ons ook beveiligd verslagen uitwisselen via E-health.

 

Hoe werkt het Knooppunt?

In samenwerking met de partners van de geestelijke gezondheidsnetwerken waar we deel van uitmaken, zoals Trawant, PANGG 0-18, Emergo en het Psycho-Geriatrisch Netwerk, zoeken we samen met u naar een antwoord op uw vragen en oriënteren u naar de best mogelijke oplossing.

Het Knooppunt heeft als kerntaken:

Telefonisch advies en coaching;
• Wegwijsfunctie: ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte verwijzing;
• Vroegdetectie en screening: een aantal gesprekken met de cliënt ter detectie van psychische problemen en verdere toeleiding naar hulp;
• Ondersteuning in de communicatie tussen zorgverleners door aanwezigheid op zorgoverleg;
• Vraagverheldering en indicatiestelling bij aanmelding in het CGG.


Van u als professionele verwijzer verwachten we dat:

• u recent contact heeft gehad met de aangemelde cliënt;
• de cliënt op de hoogte is van de aanmelding en toestemt;
• u relevante informatie over huidige situatie en context, hulpvraag, voorgeschiedenis en medische gegevens doorgeeft;
• u beschikbaar blijft voor vragen van GGZ partners (contactgegevens);
• u bij crisisaanmeldingen bereikbaar blijft;
• we samen afspreken hoe de overbruggingshulp en de nazorg wordt georganiseerd.