Binnen het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek, helpen wij mensen ongeacht hun leeftijd en ideologische achtergrond en hebben bijzondere aandacht voor sociaal en financieel kwetsbare mensen.

Wij bewaken de kwaliteit door te werken met deskundige medewerkers in teamverband, met een systematische toetsing van hun activiteiten. Wij zijn expert in een aantal methoden (herstelgericht overleg, dialectische gedragstherapie,…), doelgroepen (baby’s en peuters, ouderen,…) en problemen (zelfmoord-, tabak-, alcohol– en drugpreventie, complexe hulpvragen van gezinnen, intrafamiliaal geweld, dementie,…)

Onze ambities

  • snelle, betaalbare en kortdurende hulp
  • tevreden cliënten, verwijzers en medewerkers
  • vernieuwend en wetenschappelijk onderbouwd
  • voortrekker in de regionale samenwerking voor geestelijke gezondheidszorg