Missie

Wij begeleiden en behandelen mensen én hun omgeving die ernstige psychische problemen hebben en waarvoor hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende blijkt. Met ons gespecialiseerd team van psychologen, psychiaters, logopedisten en maatschappelijke werkers bieden we betaalbare en verantwoorde geestelijke gezondheidszorg aan. In onze zorg en preventie werken wij vanuit de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving samen met andere hulpverleners en organisaties in onze regio

Visie

Wij verminderen de toename van psychische problemen in de samenleving door preventie en zorg tijdig en betaalbaar voor iedereen aan te bieden.