2020 was om verschillende redenen een uitzonderlijk jaar.

In 2020 is onze zorg voor cliënten blijven doorgaan zoals in 2019, dankzij de inzet en creativiteit van onze medewerkers en de vlotte omschakeling naar deels digitaal werken. Toch waren enkele activiteiten zoals groepstherapie niet mogelijk door corona-beperkingen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze werking, dat we in 2021 verder willen uitbouwen. Daarnaast hadden we ook oog voor de impact die corona en de gevolgen ervan, op ieder van ons hadden.

2020 was ook het jaar waarin we onze vernieuwde werking in de praktijk brachten. Op 1 oktober 2020 startten het Knooppunt en het Behandelteam. We lichten de motivering voor deze vernieuwing toe. Verder lichten we de eerste maanden van de werking toe van deze teams. Naast het Knooppunt en het Behandelteam, hebben we specifieke teams als het forenisch team en Pros. Tot slot, meer en meer wordt de zorg vanuit netwerken georganiseerd. Teams als Connect, Crosslink, mobiel care en mobiel crisisteam zijn teams gehuisvest in CGG De Pont en georganiseerd vanuit het netwerk voor kinderen en jongeren (PANGG 0-18). Ook de netwerken Trawant en Emergo bouwen hun werking uit en CGG De Pont is er een actieve partner in. We leiden u naar hun websites voor een beeld van hun werking.