Blended studie: werkzaamheid van psychotherapie bij depressie

Omschrijving

Depressie is een ernstige psychiatrische aandoening, waarmee jaarlijks 5-7% van de Belgen geconfronteerd wordt. Velen onder hen vinden het nog steeds moeilijk om hulp te zoeken, en zij die wel de stap zetten, moeten vaak lang wachten vooraleer ze effectief hulp krijgen. De GGZ en vooral de CGG’s zijn overbevraagd en hebben hierdoor te kampen met lange wachtlijsten. Om hieraan tegemoet te komen willen we in dit onderzoek nagaan of ‘blended’ psychotherapie, bestaande uit een combinatie van face-to-face gesprekken en online sessies, effectief en kosteneffectief zijn om depressie te behandelen. Daarnaast willen we onderzoeken of ze even effectief zijn als ‘traditionele’ psychotherapie met face-to-face gesprekken. Als dergelijke blended therapieën effectief blijken, kan hun implementatie veel tijd en geld besparen, en meer mensen zouden door de GGZ sneller geholpen kunnen worden.

Verloop

Behandelaanbod

De in deze studie onderzochte behandelingen behoren tot de goede klinische zorg bij depressie die al in de CGG’s wordt aangeboden. Het zijn behandelvormen die werkzaam gebleken zijn bij depressie.
Bij deelname wordt de participant bij toeval toegewezen aan een van de volgende behandelvormen:
• 16 wekelijkse sessies psychodynamische therapie
• 16 wekelijkse sessies cognitieve gedragstherapie

• 8 tweewekelijkse sessies psychodynamische therapie afgewisseld met internetmodules
• 8 tweewekelijkse sessies cognitieve gedragstherapie afgewisseld met internetmodules

Waar

Het onderzoek wordt gevoerd in het CGG van Mechelen en Lier. Participanten uit de regio Boom kunnen zich ook aanmelden, maar dienen zich te verplaatsen naar Mechelen of Lier.

Criteria

Volwassenen tussen 18 en 65 jaar die:
• Voldoen aan de criteria voor een klinische depressie
• In aanmerking komen voor hulpverlening op de tweede lijn
• Toegang hebben tot het internet en de Nederlandse taal voldoende machtig zijn
• Niet deelnemen aan een andere studie over de behandeling van depressie

Tarieven

Afspraken in het kader van het onderzoek zijn gratis. Afspraken met de hulpverlener zijn volgens de tarieven van het CGG.

Aanmelding

Aanmelden kan enkel op verwijzing en door een verwijzer (huisarts – hulpverlener) op onderstaand telefoonnummer of mail. Mogelijke participanten voor deze studie kunnen dus niet rechtstreeks contact opnemen.

Contact
Voor een aanmelding kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met de onderzoeksmedewerker van CGG De Pont via 016/19.40.88 (op donderdag en vrijdag) of via mail naar christophe.bievelez@kuleuven.be
Voor meer info: www.blendedstudie.be